Mario 0739372875, Rafael 0762372220 info@platman.se

Takarbete

 • villa. fastighet, brf
 • takläggning: tegel, plåt, papp
 • bandtäckning: stålplåt, aluzink, koppar
 • plåtslageri och tillverkning
 • reparationer

 

 

 

Fasad

 • byggnadsplåt
 • plåtfasad
 • underbleck
 • plåtvinklar
 • överbleck
 • reparationer

Tillverkning

Allt till fönster:

 • fönsterbleck/underbleck till PVC-fönster, träfönster
 • fasadlister, vinkellister, överbleck, tröskelbleck, m.m

Allt till tak:

 • snörasskydd, vindskiva, taknock/nockplåt, fotplåt
 • gavelbeslag, pulpetnock
 • ränndal, vinkelränna, m.m.

Kurser & utbildningar

 • Skylift
 • Bas-U och BAS-P
 • Heta-arbete
 • Taksäkerhet och vajer system (Roffac Safety)