Tak

 • Plåttak: stålplåt, alu-zink, koppar
 • Takomläggningar: tegel, plåt, papp
 • Plåtslageri och tillverkning
 • Reparationer
 • Snöröjning

Fasad

 • Byggnadsplåt
 • Underbleck, överbleck
 • Plåtvinklar
 • Reparationer

Tillverkning

 • Fönsterbleck/underbleck till PVC-fönster, träfönster
 • Fasadlister, vinkellister, överbleck, tröskelbleck, m.m
 • Snörasskydd, vindskiva, taknock/nockplåt, fotplåt
 • Gavelbeslag, pulpetnock
 • Ränndal, vinkelränna, m.m.

Utbildningar

 • Skylift
 • Bas-U och BAS-P
 • Heta-arbete
 • Taksäkerhet och vajer system (Roffac Safety)